google analytics

2019年6月25日星期二

再勝預期---談談必瘦站(1830)18/19年末期業績

其實最近一直因為城中政治事件的困擾, 一直沒心機理會手中持股.
最近事件稍稍冷靜下來, 原來必瘦站已經升至接近3元新高.

年內集團收益增加 32%至1,197,000,000港 元。
公司權益持有人應佔利潤按年增加64%至319,000,000 港 元。
公司權益持有人應佔每股盈利28.9港仙, 同比上升60.6%
成績十分理想.

在折舊跟營運租金都按年下跌的情況下, 收益還顯著上升.
這對我而言這幾乎是無解的一個行業.

公司有12間分店, 對應12億的營業額, 幾乎每間分店每年的營業額是1億元.
公司於2018年下半年開辦了太古城及元朗兩間新醫療美容概念店舖,
首3個月就已經有2千萬營業額.

Google一下公司所謂無創醫學美容, 其實就是PicoWay, 眼袋槍, HIFU V面等.
普通一次眼袋槍就盛惠26K, 就6次已經15萬.
難怪營運利潤率高達33% .
究竟靚要付出幾大代價?

以我理解, 所謂醫學美容, 算是近兩三年才興起, 適合所謂要靚又怕整容的貪靚人士.
對比另一間上市同業香港醫思醫療(Dr. Reborn, 2138),
醫思醫療集團同樣於5月份發盈喜, 預料收入增長超過35%.
查看對上一份業績, 醫思醫療集團收入佔比最大的是醫療服務

醫療服務由上年3億大幅上升至今年4.7億, 同比上升56%
所謂醫療服務, 就是各項微整形療程及能量醫學美容服務.

綜合來看, 醫學美容的需求似乎仍然十分旺盛.
市場上雖然各種美容院臨立, 但市場之大似乎不愁無肉食.

另外, 今年末期息0.194, 全年派息0.339, 息率高達 12厘(以2.79計).
雖然息高, 但最重要的是可持續派息的能力.
下半年跟上半年的業績持平, 反映增長已放緩.

以一個前瞻性的指稱, 遞延收益看


公司的遞延收益保持於跟上年差不多的水平, 上年2.043億(以同一會計準則計算).
相信今年業績亦不會大幅走樣才對.

個人而言, 會繼續持有作收息.

3 則留言:

  1. 必瘦站業績似乎幾好,賺唔少

    回覆刪除
  2. 嗯,雖然下半年環比上半年係無咩增長,但作為收息股一員已經好ok

    回覆刪除